Korleder 1

Korleder 1 er et kombineret kursus for klassisk og rytmisk kor. Det betyder, at der både er en rytmisk og en klassisk instruktør, og at alle deltagere får lejlighed og mulighed for at arbejde med begge genrer. Det giver dig et bredt udgangspunkt for dit videre arbejde med forskellige slags kor.

Korleder 1 er for dig, der har dirigeret før, men som gerne vil videre. Du er vant til at stå foran koret, men ønsker at komme videre med din direktionsteknik og forståelse af kormediet. Det forudsættes, at du kan læse både F- og G-nøgle, og er i stand til at præsentere de satser, vi arbejder med, på klaver og forespille min. 2 vilkårlige stemmer ad gangen (f.eks. sopran og alt eller tenor og bas samtidigt).

På kurset arbejder vi med:

  • basal direktionsteknik
  • metoder til indstudering
  • brug af klaver under indstudering
  • dirigentens hjemmearbejde
  • arbejdet med puls, rytmer, stilarter
  • klangidealer og -muligheder
  • udvælgelse af egnede satser til koret

Det vil være hensigtsmæssigt, at du supplerer dine studier på Korleder 1 med egne studier i f.eks. klaver, i det omfang det er nødvendigt for at få det fulde udbytte af studierne.

Praktiske oplysninger:

Instruktører: Jan Scheerer og Kristine Poulsgaard Tjørnholm (Klik for mere information)

Tid:
Lørdag d. 19. november 2016 kl. 9:30-17:00 Kursusgang med begge instruktører
Lørdag d. 28. januar 2017 kl. 9:30-17:00 Kursusgang med begge instruktører
Lørdag d. 25. februar 2017 kl. 9:30-17:00 Kursusgang med Jan Scheerer
Lørdag d. 25. marts 2017 kl. 9:30-17:00 Kursusgang med Kristine Poulsgaard Tjørnholm
Fredag d. 21. april 2017 kl. 17:00-21:00 Kursusgang med begge instruktører
Lørdag d. 22. april 2017 kl. 9:00-17:00 Kursusgang med begge instruktører og øvekor

Sted: Aarhus Musikskole, Vester Allé 3, 8000 Aarhus C

Pris: 1500 kr. pr. kursist for hele kurset. Kurset er med forplejning.

Deltagere: Maks. 12

Tilmeldingsfrist: Løbende tilmelding i fald der er plads. Skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kursusgange i 2017 gennemføres.

Projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.